Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ ALUP
Ttech 04
COMPRESSOR MODEL
TYPE
ORIGINAL REFERENCE
 
ALLEGRO 16 -24
Separator
17211105
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
ALLEGRO 28
Separator
17258112
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
ALLEGRO 32-38
Separator
17258112
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17200222
ALLEGRO 30-40 > 215000
Separator
17258111
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17203291
ALLEGRO 30-40 > 217576
Separator
17258111
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17203291
ALLEGRO 60-80
Separator
17258111
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17203291
ALLEGRO 100-115-130
Separator
17258111
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
ALLEGRO 150 - 210 < 217762
Separator
17203382
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17213145
ALLEGRO 150 - 210 > 217763
Separator
17203382
 
Air filter
17307730
 
Oil filter
17213145
OPUS 11 - OPUS 15
Separator
17211105
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
OPUS 16 - OPUS 22
Separator
17211105
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17200222
OPUS 30 - OPUS 37
Separator
17258111
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17203291
OPUS 45
Separator
17258111
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17203291
OPUS 75 - OPUS 90
Separator
17258111
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
OPUS 110
Separator
17258111
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
OPUS 132 < 217762
Separator
17203382
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
OPUS 132 > 217763
Separator
17203382
 
Air filter
17307730
 
Oil filter
17211103
OPUS 160 < 217762
Separator
17203382
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17213145
OPUS 160 > 217763
Separator
17203382
 
Air filter
17307730
 
Oil filter
17213145
SCD 10
Separator
17251004
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200221
SCD 15
Separator
17251001
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200221
SCD 20
Separator
17211102
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200222
SCD 25
Separator
17211102
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200222
SCD 30
Separator
17211102
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200222
SCD 5
Separator
17251004
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200221
SCD 8
Separator
17251004
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
17200221
SCG 100
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
17203291
SCG 120
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCG 150
Separator
21203378
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCG 150 from series N° 211172
Separator
21203378
 
Air filter
17203880
 
Oil filter
 
SCG 180
Separator
21203380
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCG 181- SCG 221
Separator
17203382
 
Air filter
17203880
 
Oil filter
17213145
SCG 220
Separator
21203380
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCG 270
Separator
21203380
 
Air filter
17203294
 
Oil filter
 
SCG 271 - SCG 341
Separator
17203382
 
Air filter
17233920
 
Oil filter
17213145
SCG 550
Separator
21203380
 
Air filter
17233920
 
Oil filter
 
SCG 60
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCG 75
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCG 75/128
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCK 5 < 259999
Separator
17251004
 
Air filter
17207785
 
Oil filter
17200221
SCK 5 > 260000
Separator
17251004
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 5 > 271800
Separator
17251002
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 10 < 259999
Separator
17251004
 
Air filter
17207785
 
Oil filter
17200221
SCK 10 > 260000
Separator
17251004
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 10 > 271800
Separator
17251002
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 15 < 259999
Separator
17251001
 
Air filter
17207785
 
Oil filter
17200221
SCK 15 > 260000
Separator
17251001
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 15 > 271800
Separator
17251002
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 22 > 260000
Separator
17251001
 
Air filter
17207788
 
Oil filter
17200221
SCK 22 > 280000
Separator
17251002
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200221
SCK 21-31 < 259999
Separator
17211102
 
Air filter
17207797
 
Oil filter
17200222
SCK 21-31 > 260000
Separator
17211102
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
SCK 21-31 > 281500
Separator
17211105
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
SCK 25
Separator
21200201
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCK 30
Separator
21200201
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
17203291
SCK 40
Separator
21203391
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCK 41 - SCK 51 < 214999
Separator
17258111
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
17203291
SCK 41 - SCK 51 > 215000
Separator
17258111
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17203291
SCK 42 - SCK 52 < 259999
Separator
17258111
 
Air filter
17207797
 
Oil filter
17200222
SCK 42 - SCK 52 > 260000
Separator
17258111
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17207787
SCK 42 > 281500
Separator
17258112
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
SCK 50
Separator
21203391
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCK 52 < 278000
Separator
17258112
 
Air filter
17207787
 
Oil filter
17200222
SCK 51 > 217576
Separator
17258111
 
Air filter
172077866
 
Oil filter
17203291
SCK 61 - SCK 76 - SCK 102 < 214999
Separator
17258111
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
17203291
SCK 61 - SCK 102 >215000
Separator
17211102
 
Air filter
17207786
 
Oil filter
17203291
SCK 101 - SCK 151
Separator
17258111
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
SCK 181
Separator
17258111
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17211103
SCK 182 - SCK 272 > 217763
Separator
17203382
 
Air filter
17307730
 
Oil filter
17213145
SCK 221 - SCK 271 < 217762
Separator
17203382
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17213145
SCK 271 < 217762
Separator
17203382
 
Air filter
17201210
 
Oil filter
17213145
SCK 271 > 217763
Separator
17203382
 
Air filter
17307730
 
Oil filter
17213145
SCR 10
Separator
21200531
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
 
SCR 100
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCR 120
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCR 15
Separator
21200109
 
Air filter
17200218
 
Oil filter
 
SCR 20 up to series No 210001
Separator
21200110
 
Air filter
17200218
 
Oil filter
 
SCR 25 up to series No 210137
Separator
21200110
 
Air filter
17201530
 
Oil filter
 
SCR 25
Separator
21200201
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCR 30 up to series No 210147
Separator
21200110
 
Air filter
17201530
 
Oil filter
 
SCR 30
Separator
21200201
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCR 40 up to series No 187798
Separator
21203391
 
Air filter
17200001
 
Oil filter
 
SCR 40 up to series No 200267
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCR 40
Separator
21203391
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCR 50 up to series No 188011
Separator
21203391
 
Air filter
17200001
 
Oil filter
 
SCR 50 up to series No 200262
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCR 50
Separator
21203391
 
Air filter
17202550
 
Oil filter
 
SCR 60
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCR 75
Separator
21203391
 
Air filter
17204120
 
Oil filter
 
SCR 75/128
Separator
21203292
 
Air filter
17203293
 
Oil filter
 
SCR 8
Separator
21200531
 
Air filter
17200210
 
Oil filter
 
SOLO 6 - 15
Separator
17251002
 
Air filter
17206293
 
Oil filter
17200221
 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399