Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
MODEL SERIES: GA/GAU/GR/GX | Z-SERIES | PORTABLE (XA/XAS)
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
GA 10 Separator 1513005800
  Air filter 1503019000
  Oil filter 1513033700
GA 10 from 119500 Separator 1613901400
  Air filter 1613900100
  Oil filter 1613610500
GA 10 from 145000 Separator 1613901400
  Air filter 1613900100
  Oil filter 2903033700
GA 100 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 11 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 11 from 1993 Separator 1613692100
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 11 from 1995 Separator 1613750200
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 11 from 2000 Separator 1622007900
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 11 from 2002 Separator 1622051600
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 110 Separator 1614642300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 110 from 1999 Separator 1614905400
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1107 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1108 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 111 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 1110 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 115 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 118 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 1207 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1208 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1210 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 122 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 1308 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 132 Separator 1614642300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 132 from 1999 Separator 1614905600
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1613610500
GA 132 from 07/2004 Separator 1621938500
  Air filter 1621574200
  Oil filter 1613610500
GA 1407 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1408 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 1410 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 15 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 15 from 1993 Separator 1613692100
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 15 from 1995 Separator 1613750200
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 15 from 2000 Separator 1622007900
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 15 from 2002 Separator 1622051600
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 160 Separator 1614642300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 160 from 1999 Separator 1614905600
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1614727300
GA 160 from 07/2004 Separator 1621938500
  Air filter  
  Oil filter  
GA 18 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 18 from 1993 Separator 1613692100
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 18 from 1995 Separator 1613750200
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 18 from 2000 Separator 1622007900
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 18 from 2002 Separator 1622051600
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 200 Separator 1614704800
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1614727300
GA 200 from 1999 Separator 1614905600
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1614727300
GA 200 from 2000 Separator 1614952100
  Air filter  
  Oil filter  
GA 207 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 208 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 210 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 22 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 22 from 1993 Separator 1613692100
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 22 from 1995 Separator 1613750200
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GA 22 FF from 2000 Separator 1622007900
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 22 FF from 2002 Separator 1622051600
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 230 Separator 1614532900
  Air filter 1619299700
  Oil filter 1613610500
GA 237 Separator 1614532900
  Air filter 1619299700
  Oil filter 1613610500
GA 250 Separator 1614704800
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1614727300
GA 250 from 2000 Separator 1615952199
  Air filter  
  Oil filter 1614727300
GA 30 Separator 1202641400
  Air filter 1619299700
  Oil filter 1613610500
GA 30 C from 2000 Separator 1622007900
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 30 from 1994 Separator 1613688000
  Air filter 1613740700
  Oil filter 1613610500
GA 30 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700
  Air filter 1613740700
  Oil filter 1613610500
GA 30 from 2002 Separator 162205160
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GA 30 PLUS from API 507439 Separator 1622314000
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1622314280
GA 30 VSD Separator 2901056600
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 300 Separator 1202834300
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 307 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 308 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 310 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 315 Separator 1614704800
  Air filter 1030097900
  Oil filter 1614727300
GA 315 from 2000 Separator 1614952100
  Air filter 1621054700
  Oil filter 1614727300
GA 345 Separator 1202834300
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 355 Separator 1202834300
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 37 Separator 1202641400
  Air filter 1619299700
  Oil filter 1613610500
GA 37 from 1994 Separator 1613688000
  Air filter 1613740700
  Oil filter 1613610500
GA 37 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 37 PLUS from API 507438 Separator 1622314000
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1622314280
GA 375 Separator 1202834300
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 407 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 408 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 410 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 45 Separator 1202741900
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 45 from 1994 Separator 1613688000
  Air filter 1619284700
  Oil filter 1613610500
GA 45 from 1995 Separator 1613730600
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 45 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 45 PLUS from API 507438 Separator 1622314000
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1622314280
GA 5 Separator 1513005800
  Air filter 1503019000
  Oil filter 1513033700
GA 5 from 1998 Separator 1613901400
  Air filter 1613900100
  Oil filter 1613610500
GA 50 from 1998 series No. AII 350 000 Separator 1613839700
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 50 VSD Separator 1613839700
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 507 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 508 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 510 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 55 Separator 1202741900
  Air filter 1619279800
  Oil filter 1613610500
GA 55 from 1995 Separator 1613730600
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 55 from 1996 Separator 1613800700
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 55 from 2000 Separator 1613955900
  Air filter 1613950100
  Oil filter 1613610500
GA 55 C Separator 2901085800
  Air filter 1613950100
  Oil filter 1613610500
GA 55 PLUS Separator 1622365600
  Air filter 1613950300
  Oil filter 1622365200
GA 607 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 608 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 610 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 7 Separator 1513005800
  Air filter 1503019000
  Oil filter 1513033700
GA 707 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 708 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 710 Separator 1616283600
  Air filter 1030107000
  Oil filter 1613610500
GA 75 Separator 1202741900
  Air filter 1619279800
  Oil filter 1613610500
GA 75 from 1995 Separator 1613730600
  Air filter 1613740800
  Oil filter 1613610500
GA 75 from 1996 Separator 1613800700
  Air filter 1613800400
  Oil filter 1613610500
GA 75 from 2000 Separator 1613984000
  Air filter 1613950300
  Oil filter 1613610500
GA 807 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 808 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 810 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 90 Separator 1614642300
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 90 from 1999 Separator 1614905400
  Air filter 1619378400
  Oil filter 1613610500
GA 90 from 2005 Separator 1622365600
  Air filter 1613950300
  Oil filter 1622365200
GA 90 C Separator 1613984000
  Air filter 1613950300
  Oil filter 1613610500
GAH 115 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GAH 118 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GAH 122 Separator 1612386900
  Air filter 1619126900
  Oil filter 1613610500
GR 1120 Separator 2252631300
  Air filter 1619378400
  Oil filter  
GR 1520 Separator 2252631300
  Air filter  
  Oil filter  
GR 620 Separator 1613243300
  Air filter 1030107000
  Oil filter  
GX 11 Separator 1622024500
  Air filter 1613900100
  Oil filter 1613610500
GX 15-18-22 Separator 1622035101
  Air filter 1613872000
  Oil filter 1613610500
GX 2 Separator 1622062300
  Air filter 1622065800
  Oil filter 1513033700
GX 3 Separator 1622062300
  Air filter 1622065800
  Oil filter 1513033700
GX 4 Separator 1622 0623 00
  Air filter 1622 0658 00
  Oil filter 1513 0337 00
GX 5 Separator 1622024500
  Air filter 1613900100
  Oil filter 1613610500
GX 7 Separator 1622024500
  Air filter 1613900100
  Oil filter 1613610500
  
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399