Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ CECCATO
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
CRA 10 Mod. 7432 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
CRA 100 Mod. 7546 Separator 640511
  Air filter 641128
  Oil filter 641130
CRA 100 new type Separator 640511 new type
  Air filter 641128
  Oil filter 641130
CRA 125 Mod. 7564 Separator 640511
  Air filter 641129
  Oil filter 641130
CRA 125 new type Separator 640511 new type
  Air filter 641129
  Oil filter 641130
CRA 15 MK Mod. 7546 Separator 640910
  Air filter 641121
  Oil filter 641123
CRA 15 Mod. 7540 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 15 Mod.7544 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 150 Mod. 7566 Separator 640511
  Air filter 641129
  Oil filter 641130
CRA 150 new type Separator 640511 new type
  Air filter 641129
  Oil filter 641130
CRA 20 Mod. 7541 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 220 Separator 640565
  Air filter 640095
  Oil filter 640557
CRA 25 MK Mod. 7547 Separator 640911
  Air filter 641122
  Oil filter 641124
CRA 25 Mod. 7542 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 25 Mod. 7545 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 30 Mod. 7455 Separator 641403
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
CRA 30 Mod. 7548 Separator 641125
  Air filter 640609
  Oil filter 640211
CRA 30 Mod.7560 Separator 641403
  Air filter  
  Oil filter  
CRA 40 Mod. 7456 Separator 641403
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
CRA 40 Mod. 7561 Separator 641403
  Air filter 641120
  Oil filter 640608
CRA 50 Mod. 7457 Separator 641403
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
CRA 5.5 Mod. 7430 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
CRA 60 Mod. 7458 Separator 640912
  Air filter 640613
  Oil filter 640608
CRA 60 Mod. 7562 Separator 641104
  Air filter 930568
  Oil filter 640608
CRA 75 Mod. 7459 Separator 640912
  Air filter 640613
  Oil filter 640608
CRA 75 Mod. 7563 Separator 641104
  Air filter 930568
  Oil filter 640608
CRA 7.5 Mod. 7431 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
CSA 10 - CSA 10 INVERTER Separator 640593
  Air filter 640814
  Oil filter 640509
CSA 15 - CSA 15 INVERTER Separator 640593
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
CSA 20 - CSA 20 INVERTER Separator 640593
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
CSA 5,5 Separator 640593
  Air filter 640814
  Oil filter 640509
CSA 7,5 Separator 640593
  Air filter 640814
  Oil filter 640509
CSB 15 Separator 2200641140
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
CSB 20 Separator 2200641140
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
CSB 25 - CSB 25 INVERTER Separator 2200641141
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
CSB 30 - CSB 30 INVERTER Separator 2200641141
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
CSB 40 Separator 2200641141
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
CSC 30 - CSC 40 - CSC 50-CSC 50 INV. Separator 640584
  Air filter 640550
  Oil filter 2202260271
CSC 60 - CSC 60 INVERTER - CSC 75 Separator 640584
  Air filter 641128
  Oil filter 2202260271
CSC 100 Separator 640594
  Air filter 641128
  Oil filter 2202260271
CSD 75 - CSD 100 - CSD 125 Separator 640594
  Air filter 2202730600
  Oil filter 2202260271
CSD 75 INVERTER - CSD 100 INVERT. Separator 640594
  Air filter 2202730600
  Oil filter 2202260271
CSM 3 - CSM 4 - CSM 5,5 - CSM 7,5 Separator 2200641142
  Air filter 2200640815
  Oil filter 640509
CSM 10 - CSM 15 - CSM 20 Separator 640593
  Air filter 2200640814
  Oil filter 2202726102
DRA 75 - DRA 100 - DRA 125 > 550099 Separator 6221338300
  Air filter 6211459400
  Oil filter 6211441250
DRA 75 - DRA 100 - DRA 125 < 550099 Separator 6221338300
  Air filter 6211460500
  Oil filter 6211441250
DRA 150 - DRA 180 - DRA 220 - DRA INV Separator 6221341600
  Air filter 62 11460400
  Oil filter 6211441250
DRD 40 - 50 - 60 - 75 DRD INVERTER Separator 2202773001
  Air filter 2202772901
  Oil filter 6211441255
DRE 75 - DRE 100 - DRE INVERTER Separator 6221338300
  Air filter 6211459400
  Oil filter 6211441255
DRE 125 - DRE 150 - DRE INVERTER Separator 6221363500
  Air filter 2202730600
  Oil filter 6211441255
DRF 150/180 Separator 62 19098400
  Air filter 62 11460400
  Oil filter 62 11441250
DRF 220 Separator 62 19098400
  Air filter 62 11460400
  Oil filter 62 11441250
RA 100 Separator 930571
  Air filter 930570
  Oil filter 640608
RA 125 Separator 930571
  Air filter 930570
  Oil filter 640608
RA 150 Separator 930571
  Air filter 930570
  Oil filter 640608
RA 40 Separator 930578
  Air filter 930577
  Oil filter 640608
RA 60 Separator 930569
  Air filter 930577
  Oil filter 930299
RL 100 Separator 641403
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RL 30 Separator 641137
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RL 30 Mod. 7273/83/93 Separator 641137
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
RL 40 Separator 641137
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RL 40 Mod. 7274/84/94 Separator 641137
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
RL 50 Separator 641137
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RL 50 Mod. 7275/85/95 Separator 641137
  Air filter 640610
  Oil filter 640608
RL 50 INVERTER Separator 640584
  Air filter 640550
  Oil filter 2202260271
RL 60 Separator 641137
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RL 75 Separator 641403
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RL 75 - RL 100 Mod. 717498/717598 Separator 640594
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RL 75 INVERTER Separator 640594
  Air filter 641128
  Oil filter 2202260271
RLC 10 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLC 15 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLC 20 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLC 5.5 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLC 7.5 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLE 15 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLE 20 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLE 25 Separator 641137
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
RLE 30 Separator 641137
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
RLE 40 Separator 641137
  Air filter 640550
  Oil filter 640211
RLI 10 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLI 11 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLI 20 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RLI 5.5 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLI 7.5 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RLX 60 Separator 641403
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RLX 75 Separator 641403
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RM 4 - RM 5,5 - RM 7,5 Separator 640510
  Air filter 641115
  Oil filter 640509
RM 11- RM 15 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RM 37 - RM 45 Separator 640584
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RM 55 - RM 75 Separator 640594
  Air filter 641128
  Oil filter 640608
RMB 11 - RMB 15 Separator 640552
  Air filter 640551
  Oil filter 640509
RMB 22 - RMB 30 Separator 640584
  Air filter 640550
  Oil filter 640608
RMD 30 - RMD 37 - RMD 45 Separator 2202773001
  Air filter 2202772901
  Oil filter 6211441255
RMD 55 - RMD INVERTER Separator 2202773001
  Air filter 2202772901
  Oil filter 6211441255
RMD 55 - RMD 75 - RMD 90 < 550099 Separator 6221338300
  Air filter 6211460500
  Oil filter 6211441250
RMD 55 - RMD 75 - RMD 90 > 550099 Separator 6221338300
  Air filter 6211459400
  Oil filter 6211441550
RMD 110 - RMD 132 - RMD 160-160 INV Separator 6221341600
  Air filter 6211460400
  Oil filter 6211441250
RME 55 - RME 75- RME 55-75 INVERTE. Separator 6221338300
  Air filter 6211459400
  Oil filter 6211441255
RME 90 - RME 110 Separator 6221363500
  Air filter 2202730600
  Oil filter 6211441255
RME 90 INVERTER - RME 110 INVER. Separator 6221363500
  Air filter 2202730600
  Oil filter 6211441255
TLE 30 Separator 641137
  Air filter 640551
  Oil filter 640211
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399