Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ COMPAIR
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
DS 100 up to 104 Separator 13088474
  Air filter 13249474
  Oil filter 587374
DS 130 up to 134 Separator 13088474
  Air filter 13249474
  Oil filter 4425274
DS 20 Separator 13010174
  Air filter 29504036
  Oil filter 10654074
DS 70 up to 74 Separator 13138274
  Air filter 13203674
  Oil filter 587374
JOCKEY 012 5,2 / 6,1 m3 Separator 13010174
  Air filter 29504376
  Oil filter 587374
JOCKEY 012 7,4 / 8,0 m3 Separator 10525274
  Air filter 29504376
  Oil filter 587374
JOCKEY 016 Separator 10525274
  Air filter 29504406
  Oil filter 10884174
JOCKEY 20 up to 16 m3 Separator 10651774
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
JOCKEY 20 up to 25 m3 Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
L 04 Separator 10533574
  Air filter 11207674
  Oil filter 4819974
L 05 Separator 10533574
  Air filter 11207674
  Oil filter 4819974
L 07 Separator 10533574
  Air filter 11207676
  Oil filter 4819974
L 11 Separator 13010174
  Air filter 11224574
  Oil filter 4819974
L 15 Separator 13010174
  Air filter 100001611
  Oil filter 4819974
L 18 Separator 13010174
  Air filter 100001611
  Oil filter 4819974
L 22 Separator 13010174
  Air filter 100001611
  Oil filter 4819974
L 22 S Separator 10525274
  Air filter 11380674
  Oil filter 11381974
L 30 Separator 10525274
  Air filter 11380674
  Oil filter 11381974
L 37 Separator 10525274
  Air filter 11380674z
  Oil filter 11381974
L 37 S Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
L 45 Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
L 45 SR Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
L 55 Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
L 75 Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
L 75 S Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
L 75 SR Separator 98262-197
  Air filter 98262-207
  Oil filter 98262-220
L 90 Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
L 110 Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
L 132 Separator 11427274
  Air filter 11516974
  Oil filter 4425274
L 132 C Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
L 160 Separator 11427274
  Air filter 11516974
  Oil filter 4425274
L 200 Separator 11427474
  Air filter 11516974
  Oil filter 4425274
L 250 Separator 11427474
  Air filter 11516974
  Oil filter 4425274
MARATHON 220 up to  222 Separator 10494574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
MARATHON 250 up to 302 Separator 10494574
  Air filter 29504526
  Oil filter 4425274
MARATHON 350 up to 422 Separator 10494474
  Air filter 6296777
  Oil filter 4425274
RALLYE 040 up to 062 Separator 10525274
  Air filter 11380674
  Oil filter 11381974
RALLYE 070 up to 112 Separator 10525274
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
RALLYE 070 up to 112 from serial N°446 Separator 10525274
  Air filter 11323374
  Oil filter 4425274
REGATA 140  up to 200 Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 10 D Separator 652674
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 10 DS Separator 652674
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 10 ES Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SC 100 D Separator 652674
  Air filter 5151274
  Oil filter 4425274
SC 100 DW Separator 652674
  Air filter 5151274
  Oil filter 4425274
SC 101 D Separator 652674
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 121 D Separator 614874
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 14 D Separator 614874
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 140 DS up to 142 DS Separator 614874
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 141 DS Separator 614874
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 17 DS Separator 614874
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 170 DS up to 174 DS Separator 614874
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 20 DS Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 5773274
SC 20 DS-1 Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 5773274
SC 20 DS-2 Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 5773274
SC 20 DS-3 Separator 10533574
  Air filter 4472874
  Oil filter 10654074
SC 23 D Separator 4115374
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 230 DS up to 234 DS Separator 4115374
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SC 28 DS Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SC 3 DS Separator 542274
  Air filter 4005074
  Oil filter 587374
SC 3 ES Separator 542274
  Air filter 4005074
  Oil filter 587374
SC 30 DS Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SC 30 DS-1 Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SC 30 DS-2 Separator 5482874
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SC 38 DS Separator 542274
  Air filter 4005074
  Oil filter 587374
SC 40 DS Separator 489174
  Air filter 4472874
  Oil filter 587374
SC 40 DS Separator 10012674
  Air filter 4472874
  Oil filter 587374
SC 40 DS-1 Separator 10012674
  Air filter 4472874
  Oil filter 587374
SC 40 DS-2 Separator 10012674
  Air filter 4472874
  Oil filter 587374
SC 5 DS Separator 691674
  Air filter 29504376
  Oil filter 587374
SC 5 ES Separator 691674
  Air filter 4005074
  Oil filter 587374
SC 50 D Separator 542274
  Air filter 5150574
  Oil filter 587374
SC 50 DS Separator 542274
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
SC 50 DS-1 Separator 10525274
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
SC 50 DT-1 Separator 10525274
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
SC 7 D Separator 691674
  Air filter 927074
  Oil filter 4425274
SC 7 DS Separator 691674
  Air filter 29504406
  Oil filter 4425274
SC 7 ES Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SC 70 D Separator 542274
  Air filter 5150574
  Oil filter 587374
SC 70 DS up to  104 DS Separator 4179274
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SC 70 DW Separator 542274
  Air filter 5150574
  Oil filter 587374
SE 012 Separator 4179274
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 016 Separator 652674
  Air filter 29504406
  Oil filter 4425274
SE 020 Separator 4115374
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 10 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 11 P Separator 5482874
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 11 P normal type Separator 4555974
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 11 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 111 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 116 S up to 155 S Separator 10651774
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 116 S fino a 155 S normal type Separator 10882474
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 116 S up to 155 S old type Separator 614874
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 120 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 121 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 140 AS up to 170 AS Separator 702274
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 15 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 150 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 155 S Separator 10651774
     
     
SE 16 P Separator 5482874
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 16 P normal type Separator 4555974
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 16 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 180 AS / WS up to 255 AS / WS Separator 10882574
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 191 WS up to 221 WS Separator 702274
  Air filter 29504356
  Oil filter 4425274
SE 20 EKS Separator 348774
  Air filter 338474
  Oil filter 587374
SE 20 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 21 P Separator 5482874
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 21 P normal type Separator 4555974
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 21 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 4819974
SE 25 P Separator 5482874
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 25 P normal type Separator 4555974
  Air filter 29504036
  Oil filter 4819974
SE 26 S up to 30 S Separator 4555974
  Air filter 4472874
  Oil filter 587374
SE 30 EKS Separator 348774
  Air filter 338474
  Oil filter 587374
SE 31 S up to 40 S Separator 5074574
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
SE 350 WES Separator 3560777
  Air filter 3608077
  Oil filter 4425274
SE 41 S up to 50 S Separator 542274
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
SE 51 S up to 60 S Separator 542274
  Air filter 29504476
  Oil filter 4425274
SE 61 S Separator 4179274
  Air filter 29504476
  Oil filter 4425274
SE 70 S Separator 4179274
  Air filter 29504476
  Oil filter 4425274
SE 71 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 76 S Separator 4179274
  Air filter 29504476
  Oil filter 4425274
SE 85 S Separator 652674
  Air filter 29504376
  Oil filter 4425274
SE 90 S Separator 4179274
  Air filter 29504476
  Oil filter 4425274
SPRINT 005-017 Separator 10533574
  Air filter 29504036
  Oil filter 10654074
SPRINT 1 020 up to 022 Separator 10533574
  Air filter 29504036
  Oil filter 10654074
SPRINT 2 025 up to 047 Separator 10596274
  Air filter 29504036
  Oil filter 587374
SPRINT 3 050 up to 057 Separator 10525274
  Air filter 29504476
  Oil filter 587374
START 005 Separator 10533574
  Air filter 11207674
  Oil filter 4819974
START 010 Separator 10533574
  Air filter 11207674
  Oil filter 4819974
START 015 Separator 13010174
  Air filter 11224574
  Oil filter 4819974
START 032 Separator 13010174
  Air filter 11224574
  Oil filter 4819974
SZ 350 WES up to 353 WES Separator 3560777
  Air filter 3608077
  Oil filter 4425274
SZ 400 horizontal tank Separator 3560777
  Air filter 6296777
  Oil filter 4425274
SZ 400 vertical tank Separator 702274
  Air filter 6296777
  Oil filter 4425274
SIRIUS 132 up to 160 Separator 11427274
  Air filter O6296777
  Oil filter 4425274
SIRIUS 200 up to 250 Separator 11427474
  Air filter O6296777
  Oil filter 4425274
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399