Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ COMPAIR BROOMWAVE
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
6000 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6007 EA Separator 98262.12
  Air filter 98262.9
  Oil filter 98262.135
6010 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6010 EA Separator 98262.12
  Air filter 98262.9
  Oil filter 98262.135
6012 Separator 98262.102
  Air filter  
  Oil filter  
6015 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6015 EA Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6020 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6020 EA Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6025 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6025 EA Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6030 Separator 98262.108
  Air filter C16012.52
  Air filter 98262.109
  Oil filter 98262.22
6030 AS Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter 98262.22
6030 E Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6030 EA Separator 98262.102
  Air filter 98262.84
  Oil filter 98262.22
6040 Separator 98262.108
  Air filter C16012.52
  Air filter 98262.109
  Oil filter 98262.22
6040 AS Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter 98262.22
6040 EA Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6040 EA new type Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6040 EL Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6040 EL new type Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6040 N Separator 98262.121
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6040 N new type Separator 98262.121
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6050 Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter 98262.22
6050 AS Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter 98262.22
6050 EL Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6050 EL new type Separator 98262.121
  Air filter 98262.86
  Oil filter 98262.22
6050 N Separator 98262.121
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6050 N new type Separator 98262.121
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6060 Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6060 N Separator 98262.162
  Air filter C16012.189
  Oil filter 98262.22
6075 Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
6075 N Separator 98262.162
  Air filter C16012.189
  Oil filter 98262.22
6100 Separator 98262.26
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.219
6115 Separator 98262.26
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.219
6125 Separator 98262.26
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.219
6150 Separator 98262.78
  Air filter C11158.1390
  Oil filter 98262.219
6180 Separator 98262.119
  Air filter  
  Oil filter  
6180 Separator 98262.48
  Air filter  
  Oil filter  
6200 N Separator 98262.173
  Air filter  
  Oil filter  
6220 Separator 98262.119
  Air filter  
  Oil filter  
6220 Separator 98262.48
  Air filter 98262.192
  Oil filter 98262.219
6250 N Separator 98262.174
  Air filter 98262.192
  Oil filter  
6340 Separator 98262.13
  Air filter  
  Oil filter 98262.219
CA 1S Separator C 11469.233
  Air filter  
  Oil filter  
CYCLONE 105 Separator 98262.214
  Air filter 98262.201
  Oil filter 98262.135
CYCLONE 107 Separator 98262.214
  Air filter 98262.201
  Oil filter 98262.135
CYCLONE 111 Separator 98262.215
  Air filter 98262.201
  Oil filter 98262.135
CYCLONE 215 Separator 98262.215
  Air filter 98262.205
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 218 Separator 98262.216
  Air filter 98262.205
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 222 Separator 98262.216
  Air filter 98262.205
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 330 Separator 98262.223
  Air filter 98262.198
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 337 Separator 98262.223
  Air filter 98262.198
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 345 Separator 98262.223
  Air filter 98262.198
  Oil filter 98262.22
CYCLONE 475 Separator 98262.197
  Air filter 98262.207
  Oil filter 98262.22
HOLMAN 20 Separator 98262.5133
  Air filter 98262.5141
  Oil filter  
HOLMAN 2110 S Separator 98262.5085
  Air filter 98262.5126.0001
  Air filter 98262.5126.0002
  Oil filter C16012.303
HOLMAN 2130 S Separator 98262.5085
  Air filter 98262.5126.0001
  Air filter 98262.5126.0002
  Oil filter C16012.303
HOLMAN 2150 S Separator 98262.8045
  Air filter 98262.5126.0001
  Air filter 98262.5126.0002
  Oil filter C16012.303
HOLMAN 2180 S Separator 98262.8045
  Air filter 98262.5126.0001
  Air filter 98262.5126.0002
  Oil filter C16012.303
HOLMAN 2260 S Separator 98262.5117
  Air filter 98262.5125.0001
  Air filter 98262.5125.0002
  Oil filter C16012.303
RA 100 Separator 98262.26
  Air filter C16012.190
  Oil filter 98262.219
RA 125 Separator 98262.26
  Air filter C16012.190
  Oil filter 98262.219
RA 125 MK II Separator 98262.26
  Air filter  
  Oil filter  
RA 125 MK III Separator 98262.78
  Air filter C11158.1041
  Oil filter  
RA 150 Separator 98262.48
  Air filter  
  Oil filter  
RA 150 MK III Separator 98262.78
  Air filter C11158.1390
  Oil filter  
RA 200 Separator 98262.48
  Air filter  
  Oil filter  
RA 220 A Separator 98262.48
  Air filter C1158.1054
  Oil filter 98262.219
RA 270 Separator 98262.13
  Air filter  
  Oil filter  
RA 30 Separator 98262.33
  Air filter  
  Oil filter 98262.22
RA 30 MK II Separator 98262.33
  Air filter  
  Oil filter  
RA 30 MK III Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter  
RA 340 Separator 98262.13
  Air filter  
  Oil filter  
RA 40 Separator 98262.33
  Air filter C11158.1051
  Oil filter 98262.22
RA 40 MK II Separator 98262.33
  Air filter  
  Oil filter  
RA 40 MK III Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter  
RA 50 Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
RA 50 MK III Separator 98262.77
  Air filter C16012.52
  Oil filter  
RA 60 Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
RA 75 Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter 98262.22
RA 75 MK II Separator 98262.23
  Air filter C11158.1014
  Oil filter  
ROTAIR RA 40 Separator 20047.307
     
     
ROTAIR RA 60 Separator 20047.307
  Air filter  
  Oil filter  
ZITAIR 100 Separator 98262.802
  Air filter C16012.52
     
ZITAIR 100 G Separator 98262.802
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.302
ZITAIR 125 Separator 98262.802
  Air filter C16012.180
  Oil filter  
ZITAIR 130 D MKIV Separator 98262.5072
  Air filter  
  Oil filter  
ZITAIR 150 D MKIV Separator 98262.5072
  Air filter  
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 150 MKII Separator 98262.5073
  Air filter C11561.724
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 175 D Separator 98262.8026
  Air filter C16012.189
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 175 P Separator 98262.8026
  Air filter C16012.189
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 180 MKII Separator 98262.5073
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 180 P Separator 98262.5073
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 250 Separator 98262.8027
  Air filter C16012.190
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 250 D Separator 98262.802
  Air filter C16012.190
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 250 P Separator 98262.8027
  Air filter C16012.190
  Oil filter C16012.303
ZITAIR 380-145 Separator 98262.5079
  Air filter 1078A30930
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 380-170 Separator 98262.5079
  Air filter 1078A30930
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 400-125 Separator 98262.5079
  Air filter 1078A30930
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 400-170 Separator 98262.5079
  Air filter 1078A30930
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 550-170 Separator 1311k08020
  Air filter  
  Oil filter  
ZITAIR 600-125 Separator 98262.8046
  Air filter  
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 65 Separator 98262.8023
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.012
ZITAIR 70 Separator 98262.5085
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.012
ZITAIR 70 P Separator 98262.5085
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.012
ZITAIR 750-175 Separator 1311k08020
  Air filter 98262.5026
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 750-300 Separator 1311k08020
  Air filter 98262.5026
  Oil filter 98262.8040.0001
ZITAIR 85 Separator 98262.802
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.302
ZITAIR 85 G Separator 98262.802
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.302
ZITAIR 85 P Separator 98262.5085
  Air filter C16012.52
  Oil filter C16012.52
ZITAIR 90 D MKIV Separator 98262.5072
  Air filter  
  Oil filter C16012.303
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399