Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
HP 525 Separator 35299577
  Air filter 92266519
  Air filter 91672683
  Oil filter  
HP 525 S Separator 92062132
  Air filter 92266519
  Air filter 91672683
  Oil filter  
HP 525 W Separator 92062132
  Air filter 92266519
  Air filter 91672683
  Oil filter  
HP 750 S Separator 92062132
  Air filter 92035948
  Air filter 92035955
  Oil filter  
HP 750 W Separator 92062132
  Air filter 92035948
  Air filter 92035955
  Oil filter  
P 100 Separator 92042506
  Air filter 92147353
  Oil filter 92128859
P 100 ASD Separator 92128883
  Air filter 92124213
  Air filter 92147353
  Oil filter 92128859
P 100 AWD Separator 92128883
  Air filter 92124213
  Air filter 92147353
  Oil filter 92128859
P 100 WD Separator 92128883
  Air filter 92124213
  Air filter 92147353
  Oil filter 92128859
P 101 Separator 92522135
  Air filter 92793025
  Oil filter 92793223
P 110 Separator 92522135
  Air filter 92793025
  Oil filter 92793223
P 125 Separator 92042506
  Air filter  
  Oil filter  
P 125 SW Separator 92522135
  Air filter  
  Oil filter  
P 125 WD Separator 92522135
  Air filter  
  Oil filter  
P 130 Separator 92522135
  Air filter 92793025
  Oil filter 92793223
P 140 SP Separator 92042506
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 140 WP Separator 92077601
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 150 Separator 92808286
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 150 Separator 92042506
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 150 WD Separator 92077601
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 175 Separator 92042506
  Air filter 92124213
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 175 WD Separator 92077601
  Air filter 92124213
  Air filter 92147353
  Oil filter 92118678
P 180 Separator 92808286
  Air filter  
  Oil filter  
P 250 Separator 35579184
  Air filter 92117431
  Oil filter 92118678
P 250 WD Separator 92077601
  Air filter 92117431
  Oil filter 92118678
P 260 Separator 92866508
  Air filter 93158624
  Air filter 93158632
  Oil filter 92118678
P 260 7/71   54625942
     
     
    92118678
P 335 Separator 35579184
  Air filter 35812437
  Oil filter 92118678
P 355 Separator 35579184
  Air filter 35812437
  Oil filter 92118678
P 375 Separator 92702224
  Air filter 92117431
  Oil filter 92118678
P 375 WD Separator 92087881
  Air filter 92117431
  Oil filter 92118678
P 375 WD last version Separator 92719434
  Air filter 92117431
  Oil filter 92118678
P 600 Separator 92062132
  Air filter  
  Oil filter  
P 600 Separator 35299577
  Air filter  
  Oil filter  
P 600 SD 2T Separator 92699198
  Air filter 92686948
  Air filter 92686955
  Oil filter 92118678
P 600 WD 2T Separator 92699198
  Air filter 92686948
  Air filter 92686955
  Oil filter 92118678
P 65 Separator 92128883
  Air filter  
  Oil filter  
P 68 Separator 92128883
  Air filter  
  Oil filter  
P 75 Separator 92128883
  Air filter  
  Oil filter 92128859
P 750 S Separator 92062132
  Air filter 92035948
  Air filter 92035955
  Oil filter  
P 750 W Separator 92062132
  Air filter 92035948
  Air filter 92035955
  Oil filter  
P 85 SD Separator 92128883
  Air filter 92124213
  Oil filter 92128859
P 85 WD Separator 92128883
  Air filter 92124213
  Oil filter 92128859
P 900 Separator 92062132
  Air filter  
  Oil filter  
PA 50 Separator 35577220
  Air filter 37802840
  Oil filter 92118678
PA 60 Separator 35577220
  Air filter 37802840
  Oil filter 92118678
PA 75 Separator 35577220
  Air filter 35262336
  Oil filter 35262336
SSR 10 horizontal Separator 35299577
  Air filter 39708466
     
SSR 10 Vertical Separator 39863857
  Air filter 39708466
     
SSR 1000 Separator 39726286
  Air filter 39125547
  Oil filter 39125828
SSR 12 horizontal Separator 35299577
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 12 Vertical Separator 39863857
  Air filter 39708466
     
SSR 15 horizontal Separator 35299577
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 15 Vertical Separator 39863857
  Air filter 39708466
     
SSR 18 horizontal Separator 39504147
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 18 Vertical Separator 39863865
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 10 L horizontal Separator 39705728
  Air filter 39768466
  Oil filter  
SSR 2000 10 L Vertical Separator 92871326
  Air filter 39768466
  Oil filter  
SSR 2000 6 L horizontal Separator 39705728
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 6 L Vertical Separator 92871326
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 7 L horizontal Separator 39705728
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 7 L Vertical Separator 92871326
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 8 L horizontal Separator 39705728
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 2000 8 L Vertical Separator 92871326
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 22 horizontal Separator 39504147
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 22 Vertical Separator 39863865
  Air filter 39708466
  Oil filter  
SSR 28 horizontal Separator 39712070
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSR 28 Vertical Separator 39863873
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSR 34 horizontal Separator 39712070
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSR 34 Vertical Separator 39863873
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSR 41 horizontal Separator 39712070
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSR 41 Vertical Separator 39863873
  Air filter 39711726
  Oil filter 39123237
SSRM 11 Separator 92735547
  Air filter 92058825
  Oil filter 92740950
SSRM 11 new type Separator 92735547
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 110 from series No 62274 Separator 92765783
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 110 up to series No 62273 Separator 92062132
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 132 2S Separator 93188019
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 132 from series No 64166 Separator 92765783
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 132 up to series No 64165 Separator 92062132
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 15 Separator 92735547
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 150 2S Separator 93188019
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 150 from series No 66274 Separator 92765783
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 150 up to series No 66273 Separator 92062132
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 18.5 Separator 92735547
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 200 2S Separator 39863873
  Air filter 39750732
  Oil filter 92888262
SSRM 22 Separator 39751391
  Air filter 39125547
  Oil filter 92740950
SSRM 22 new type belt-driven Separator 92890334
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 22 new type gear-driven Separator 92754688
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 250 2S Separator 39863873
  Air filter 39750732
  Oil filter 92888262
SSRM 30 Separator 39751391
  Air filter 39125547
  Oil filter 92740950
SSRM 30 new type belt-driven Separator 92890334
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 30 new type gear-driven Separator 92754688
  Air filter 93191542
  Oil filter 92740950
SSRM 300 2S Separator 92785328
  Air filter 39750732
  Oil filter 92755230
SSRM 350 2S Separator 92785328
  Air filter 39750732
  Oil filter 92755230
SSRM 37 from series No 68548 Separator 92754688
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 37 up to series No 68547 Separator 39751391
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 4 Separator 92824473
  Air filter 92888718
  Oil filter 92824598
SSRM 45 Separator 92754696
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 50 Separator 92754696
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 55 from series No 77001 Separator 92722750
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 55 up to series No 77000 Separator 39737473
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 5.5 Separator 92824473
  Air filter 92888718
  Oil filter 92824598
SSRM 75 from series No 80001 Separator 92722750
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 75 up to series No 80000 Separator 39863857
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740950
SSRM 7.5 Separator 92824473
  Air filter 92888718
  Oil filter 92824598
SSRM 90 from series No 60227 Separator 92765783
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRM 90 up to series No 60226 Separator 92062132
  Air filter 39708466
  Oil filter 92740943
SSRUP 5 15 Separator 54749247
  Air filter 89295976
  Oil filter 54672654
VHP 400 SD Separator 92699198
  Air filter 92686922
  Air filter 92686930
  Oil filter 92740950
VHP 400 SD 2T Separator 92699198
  Air filter 92686922
  Air filter 92686930
  Oil filter 92740950
VHP 400 WD Separator 92699198
  Air filter 92686948
  Air filter 92686955
  Oil filter 92740950
VHP 400 WD 2T Separator 92699198
  Air filter 92686948
  Air filter 92686955
  Oil filter 92740950
VHP 700 S Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter 92740943
VHP 700 W Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter 92740943
XHP 650 Separator 36762250
  Air filter  
  Oil filter  
XHP 900 Separator 36762250
  Air filter  
  Oil filter  
XP 600 Separator 39705736
  Air filter  
  Oil filter  
XP 600 S Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter  
XP 600 W Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter  
XP 900 S Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter  
XP 900 W Separator 92062132
  Air filter 92055530
  Air filter 92035955
  Oil filter  
XP 750 Separator 92062132
  Air filter  
  Oil filter 92740943
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399