Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ MATTEI
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE
ORIGINAL REFERENCE
1015 AC- ERC (25cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter cr21g30319
1018 AC- ERC (25cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter cr21g30319
1022 AC- ERC (25cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter cr21g30319
110 AC- ERC (20cv) Separator 12857
  Air filter 30336
  Oil filter  
110 AC- ERC (20cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter  
114 AC- ERC (20cv) Separator 12857
  Air filter 30336
  Oil filter  
114 AC- ERC (20cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter  
120 AC- ERC (20cv) Separator 11131
  Air filter PE 605
  Oil filter cr21a10641
120 AC- ERC (20cv) Separator 30725
  Air filter 10633 new type
  Oil filter cr21a10641
130 AC- ERC (30cv) Separator 11131
  Air filter PE 605
  Oil filter  
130 AC- ERC (30cv) Separator 30725
  Air filter 10633 new type
  Oil filter  
134 AC- ERC (30cv) Separator 12857
  Air filter 30336
  Oil filter  
134 AC- ERC (30cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter  
140 AC- ERC (30cv) Separator 11131
  Air filter PE 605
  Oil filter cr21a10641
140 AC- ERC (30cv) Separator 30725
  Air filter 10633 new type
  Oil filter cr21a10641
180 AC- ERC (40cv) Separator 11131
  Air filter 10442
  Oil filter cr21c8123a
180 AC- ERC (40cv) Separator 30725
  Air filter 10919 new type
  Oil filter cr21c8123a
200 AC- ERC (40cv) Separator 11131
  Air filter 10442
  Oil filter cr21c8123a
200 AC- ERC (40cv) Separator 30725
  Air filter 10919 new type
  Oil filter cr21c8123a
2030 AC- ERC (40cv) Separator 30733
  Air filter 30566
  Oil filter cr21h30581
2037 AC- ERC (40cv) Separator 30733
  Air filter 30566
  Oil filter cr21h30581
2045 AC- ERC (60cv) Separator 30733
  Air filter 30566
  Oil filter cr21h30581
215 AC- ERC (50cv) Separator 11131
  Air filter 10442
  Oil filter cr21c8123a
215 AC- ERC (50cv) Separator 30725
  Air filter 10919 new type
  Oil filter cr21c8123a
22 AC- ERC Separator 30725
  Air filter O119
  Oil filter  
23 AC- ERC Separator 11131
  Air filter O119
  Oil filter  
23 AC- ERC Separator 30725
  Air filter O119
  Oil filter  
250 AC- ERC (60cv) Separator 11131
  Air filter 10442
  Oil filter cr21c8123a
250 AC- ERC (60cv) Separator 30725
  Air filter 10919 new type
  Oil filter cr21c8123a
260 AC- ERC (60cv) Separator 11131
  Air filter 10919
  Oil filter cr21c8123a
260 AC- ERC (60cv) Separator 30725
  Air filter 10919
  Oil filter cr21c8123a
300 AC- ERC (75cv) Separator 11131
  Air filter  
  Oil filter cr21d11031
300 AC- ERC (75cv) Separator 30725
  Air filter 13011 new type
  Oil filter cr21d11031
33 PU 10 (7.5cv) Separator 11131
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
33 PU 10 (7.5cv) Separator 30725
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
33 PUA 10 (7.5cv) Separator 11131
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
33 PUA 10 (7.5cv) Separator 30725
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
33 PUT 10 (7.5cv) Separator 11131
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
33 PUT 10 (7.5cv) Separator 30725
  Air filter O119
  Oil filter O941/1
350 AC- ERC (75cv) Separator 30725
  Air filter 13011 new type
  Oil filter cr21d11031
350 AC- ERC (75cv) Separator 11131
  Air filter  
  Oil filter cr21d11031
38 AC- ERC (10cv) Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
400 AC-ERC (100cv) Separator 11131
  Air filter  
  Oil filter cr21d11031
400 AC-ERC (100cv) Separator 30725
  Air filter 13011 new type
  Oil filter cr21d11031
4055 Separator 32486
  Air filter 32450
  Oil filter 32179
4075 Separator 32486
  Air filter 32450
  Oil filter 32179
4090 Separator 32486
  Air filter 32450
  Oil filter 32179
43 AC-ERC PU (10cv) Separator 12857
  Air filter 10633
  Oil filter O941
43 AC-ERC PU (10cv) Separator 30732
  Air filter 10633
  Oil filter O941
44 AC- ERC Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
450 AC-ERC (100cv) Separator 30725
  Air filter 13011 new type
  Oil filter cr21d11031
450 AC-ERC (100cv) Separator 11131
  Air filter  
  Oil filter cr21d11031
504 AC-ERC (5.5cv) Separator 30725
  Air filter 30393
  Oil filter cr21f30389
505 AC-ERC (7.5cv) Separator 30725
  Air filter 30393
  Oil filter cr21f30389
507 AC-ERC (10cv) Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
511 AC-ERC (15cv) Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
58 AC-ERC (15cv) Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
64 AC-ERC Separator 20113
  Air filter 20153
  Oil filter cr21e20097
66 AC-ERC Separator 13815
  Air filter 10627
  Oil filter cr21a10641
90 AC-ERC (25cv) Separator 12857
  Air filter 30336
  Oil filter  
90 AC-ERC (25cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter  
94 AC-ERC (20cv) Separator 12857
  Air filter 30336
  Oil filter  
94 AC-ERC (20cv) Separator 30732
  Air filter 30336
  Oil filter  

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
 
ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399