Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
Ttech
COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE
10B - 25 ACAC Separator 250034-112
  Air filter 42445
  Oil filter 250025-525
16B8 - 75 WCAC Separator 250034-116
  Separator 408167-011
  Air filter 40899
  Oil filter 250025-526
BDS 11 Separator 68561857
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 15 Separator 68561857
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 18,5 from 03/2003 Separator 02250121-500
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 18,5 up to 2003 Separator 250034-114
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 22 from 03/2003 Separator 02250121-500
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 22 up to 2003 Separator 250034-114
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 30 from 03/2003 Separator 02250121-500
  Air filter 02250087-420
  Oil filter 250028-032
BDS 30 up to 2003 Separator 250034-114
  Air filter 02250087-420
  Oil filter 250028-032
BDS 37 Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 02250087-420
  Oil filter 250025-526
BDS 45 Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 02250087-420
  Oil filter 250025-526
BDS 55 Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 02250046-012
  Air filter 02250046-013
  Oil filter 250025-526
BDS 7,5 Separator 68561857
  Air filter 42445
  Oil filter 250028-032
BDS 75 Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 02250046-012
  Air filter 02250046-013
  Oil filter 250025-526
ES 6 Separator 250028-033
  Air filter 250028-034
  Oil filter 250028-032
ES 8 Separator 02250106-791
  Air filter 02250131-496
  Oil filter 250028-032
LS 10 25/30 HP Separator 250034-112
  Air filter 42445
  Air filter 02250131-496
  Oil filter 250025-525
LS 10 LEAK FREE Separator 02250121-500
  Air filter 02250131-496
  Oil filter 250025-525
LS 12 Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 40899
  Oil filter 250025-526
LS 12 LEAK FREE Separator 02250100-755
  Separator 02250100-756
  Air filter 02250131-498
  Oil filter 250025-526
LS 16 - 75 ACAC Separator 250034-116
  Separator 408167-011
  Air filter 40899
  Oil filter 250025-526
LS 16 100 HP Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 02250046-012
  Air filter 02250046-013
  Oil filter 250025-526
LS 16 24KT 60/75 HP Separator 250034-116
  Separator 250042-862
  Air filter 47542
  Air filter 47543
  Oil filter 250025-526
LS 16 24KT LEAK FREE Separator 02250100-755
  Separator 02250100-756
  Air filter 02250046-012
  Air filter 02250046-013
  Oil filter 250025-526
LS 20 24KT 100 HP Separator 02250061-137
  Separator 02250061-138
  Air filter 40899
  Air filter 409853
  Air filter 409854
  Oil filter 250025-526
LS 20 E 125/150 HP Separator 250034-085
  Separator 02250048-734
  Air filter 88290001-469
  Oil filter 250025-526
LS 20 S 125/150 HP Separator 250034-085
  Separator 02250048-734
  Air filter 405158
  Oil filter 250025-526
LS 20 S E 175/200 HP Separator 250034-122
  Separator 250034-134
  Air filter 88290003-111
  Oil filter 250025-526
LS 20 S LEAK FREE Separator 250034-085
  Separator 02250048-734
  Air filter 02250135-148
  Oil filter 250025-526
LS 20 S Sullube 125/150 HP Separator 250034-085
  Separator 02250048-734
  Air filter 405158
  Air filter 409853
  Air filter 409854
  Oil filter 250025-526
LS 20 SRF 100 HP Separator 02250061-137
  Separator 02250061-138
  Air filter 40899
  Oil filter 250025-526
LS 20 Sullube 100 HP Separator 02250061-137
  Separator 02250061-138
  Air filter 40899
  Air filter 409853
  Air filter 409854
  Oil filter 250025-526
TS 20 100 HP Separator 250034-122
  Separator 250034-134
  Air filter 405158
  Oil filter 250025-526
TS 20 125/150 HP Separator 250034-122
  Separator 250034-134
  Air filter 405158
  Oil filter 250025-526
TS 20 200 HP Separator 250034-122
  Separator 250034-134
  Air filter 02250135-150
  Air filter 48463
  Oil filter 02250139-995
TS 20 250 HP Separator 250034-122
  Separator 250034-134
  Air filter 02250135-150
  Air filter 48463
  Oil filter 02250139-995
TS 32 200/250 HP Separator 250034-122
  Air filter 250007-838
  Air filter 250007-839
  Oil filter 02250139-996
TS 32 200/250/300 HP up to June 2002 Separator 250034-124
  Separator 250034-130
  Air filter 250007-838
  Air filter 250007-839
  Oil filter 02250139-996
TS 32 300/350 HP Separator 250034-124
  Separator 250034-130
  Air filter 250007-838
  Air filter 250007-839
  Oil filter 02250139-996
TS 32 400/500/600 HP up to June 2002 Separator 02250109-319
  Separator 02250109-321
  Air filter 250007-838
  Air filter 250007-839
  Oil filter 02250139-996
VS 16 30/40 HP Separator 02250049-889
  Air filter 250024-867
  Oil filter 250028-032
VS 16 50 HP Separator 250034-124
  Separator 250034-130
  Air filter 250024-867
  Oil filter 250028-032
VS 20 Separator 250034-124
  Separator 250034-130
  Air filter 250026-148
  Oil filter 250025-525
VS 25 Separator 02250109-319
  Separator 02250109-321
  Air filter 250026-683
  Oil filter 250025-525
VS 32 Separator 02250109-319
  Separator 02250109-321
  Air filter 250026-120
  Oil filter 250025-525

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
 
ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399