Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

LÕI LỌC KHÍ DONALDSON
loilockhi
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF07/25
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF07/30
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF10/30
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF15/30
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF20/30
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF30/30
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF30/50
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF03/10
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF04/10
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF04/20
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF05/20
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF05/25
Lọc tuyệt trùng Donaldson P-SRF05/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF30/50
Lõi lọc khí Donaldson SMF30/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF20/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF15/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF10/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF07/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF07/25
Lõi lọc khí Donaldson SMF05/25
Lõi lọc khí Donaldson SMF05/20
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF30/50
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF30/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF20/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF15/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF10/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF07/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF07/25
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF05/30
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF05/25
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF05/20
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF04/20
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF04/10
Lõi Lọc Tuyệt Trùng P-SRF03/10
Lõi lọc khí Donaldson PE30/50
Lõi lọc khí Donaldson PE30/30
Lõi lọc khí Donaldson PE20/30
Lõi lọc khí Donaldson PE15/30
Lõi lọc khí Donaldson PE10/30
Lõi lọc khí Donaldson PE07/30
Lõi lọc khí Donaldson PE07/25
Lõi lọc khí Donaldson PE05/25
Lõi lọc khí Donaldson PE05/20
Lõi lọc khí Donaldson PE04/20
Lõi lọc khí Donaldson PE04/10
Lõi lọc khí Donaldson PE03/10
Lõi lọc khí Donaldson PE03/05
Lõi lọc khí Donaldson SMF04/10
Lõi lọc khí Donaldson SMF03/10
Lõi lọc khí Donaldson SMF03/05
Lõi lọc khí Donaldson PE02/10
Lõi lọc khí Donaldson SMF02/10
Lõi Lọc Khí Donaldson MF30/50
Lõi Lọc Khí Donaldson MF30/30
Lõi lọc khí Donaldson SMF02/05
Lõi Lọc Khí Donaldson MF20/30
Lõi Lọc Khí Donaldson MF15/30
Lõi Lọc Khí Donaldson MF10/30
Lõi Lọc Khí Donaldson MF07/30
Lõi Lọc Khí Donaldson MF07/25
Lõi lọc khí Donaldson PE02/05
Lõi Lọc Khí Donaldson MF05/25
Lõi lọc khí Donaldson FF02/10
Lõi Lọc Khí Donaldson MF05/20
Lõi lọc khí Donaldson FF03/05
Lõi Lọc Khí Donaldson MF04/20
Lõi Lọc Khí Donaldson MF04/10
Lõi lọc khí Donaldson FF03/10
Lõi Lọc Khí Donaldson MF03/10
Lõi lọc khí Donaldson FF04/10
Lõi Lọc Khí Donaldson MF03/05
Lõi lọc khí Donaldson FF04/20
Lõi Lọc Khí Donaldson MF02/10
Lõi Lọc Khí Donaldson FF05/20
Lõi Lọc Khí Donaldson MF02/05
Lõi Lọc Khí Donaldson FF05/25
Lõi Lọc Khí Donaldson FF07/25
Lõi Lọc Khí Donaldson FF07/30
Lõi Lọc Khí Donaldson FF10/30
Lõi Lọc Khí Donaldson FF15/30
Lõi Lọc Khí Donaldson FF20/30
Lõi Lọc Khí Donaldson FF30/30
Lõi lọc khí Donaldson FF30/50
Lõi lọc khí Donaldson FF02/05
Lõi lọc khí Donaldson AK30/50
Lõi lọc khí Donaldson AK30/30
Lõi lọc khí Donaldson AK20/30
Lõi lọc khí Donaldson AK15/30
Lõi lọc khí Donaldson AK10/30
Lõi lọc khí Donaldson AK07/30
Lõi lọc khí Donaldson AK07/25
Lõi lọc khí Donaldson AK05/25
Lõi lọc khí Donaldson AK05/20
Lõi lọc khí Donaldson AK04/20
Lõi lọc khí Donaldson AK04/10
Lõi lọc khí Donaldson AK03/10
Lõi lọc khí Donaldson AK03/05
Lõi lọc khí Donaldson AK02/10
Lõi lọc khí Donaldson AK02/05
 
Element
size
A
(inches)
B
(inches)
ØC*
(inches)
ØD*
(inches)
Correction
F actor**
P-SRF 03/10
P-SRF 04/10
P-SRF 04/20
P-SRF 05/20
P-SRF 05/25
P-SRF 07/25
P-SRF 05/30
P-SRF 07/30
P-SRF 10/30
P-SRF 15/30
P-SRF 20/30
P-SRF 30/30
P-SRF 30/50
3
4
4
5
5
7
5
7
10
15
20
30
30
0.50
0.50
0.55
0.55
0.55
0.55
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
.75
.75
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
1.65
1.65
2.00
2.00
2.44
2.44
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
5.50
0.12
0.17
0.19
0.25
0.32
0.47
0.46
0.68
1.00
1.55
2.10
3.28
5.89

loiloc donaldson 1
loiloc donaldson 2
loiloc donaldson 3
loiloc donaldson 4
 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.3973 9196; Fax: 028.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359