Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

LÕI LỌC KHÍ FUSHENG
loilockhi
FUSHENG FILTER
T5C,T10C,T15C,T20C,T40C,T60C,T75C,T125C,T175C,T250C,T300C
T 5C,T 10C,T 15C,T 20C,T 40C,T 60C,T 75C,T 125C,T 175C,T 250C,T 300C
T-5C,T-10C,T-15C,T-20C,T-40C,T-60C,T-75C,T-125C,T-175C,T-250C,T-300C
 
T5P,T10P,T15P,T20P,T40P,T60P,T75P,T125P,T175P,T250P,T300P
T 5P,T 10P,T 15P,T 20P,T 40P,T 60P,T 75P,T 125P,T 175P,T 250P,T 300P
T-5P,T-10P,T-15P,T-20P,T-40P,T-60P,T-75P,T-125P,T-175P,T-250P,T-300P
 
T5H,T10H,T15H,T20H,T40H,T60H,T75H,T125H,T175H,T250H,T300H
T 5H,T 10H,T 15H,T 20H,T 40H,T 60H,T 75H,T 125H,T 175H,T 250H,T 300H
T-5H,T-10H,T-15H,T-20H,T-40H,T-60H,T-75H,T-125H,T-175H,T-250H,T-300H
 
T5U,T10U,T15U,T20U,T40U,T60U,T75U,T125U,T175U,T250U,T300U
T 5U,T 10U,T 15U,T 20U,T 40U,T 60U,T 75U,T 125U,T 175U,T 250U,T 300U
T-5U,T-10U,T-15U,T-20U,T-40U,T-60U,T-75U,T-125U,T-175U,T-250U,T-300U
 
FUSHENG FILTER ELEMENTS
AET5C,AET10C,AET15C,AET20C,AET40C,AET60C,AET75C,AET125C,AET175C,AET250C,AET300C
AET 5C,AET 10C,AET 15C,AET 20C,AET 40C,AET 60C,AET 75C,AET 125C,AET 175C,AET 250C,AET 300C
AET-5C,AET-10C,AET-15C,AET-20C,AET-40C,AET-60C,AET-75C,AET-125C,AET-175C,AET-250C,AET-300C
 
AET5P,AET10P,AET15P,AET20P,AET40P,AET60P,AET75P,AET125P,AET175P,AET250P,AET300P
AET  5P,AET 10P,AET 15P,AET 20P,AET 40P,AET 60P,AET 75P,AET 125P,AET 175P,AET 250P,AET 300P
AET-5P,AET-10P,AET-15P,AET-20P,AET-40P,AET-60P,AET-75P,AET-125P,AET-175P,AET-250P,AET-300P
 
AET5H,AET10H,AET15H,AET20H,AET40H,AET60H,AET75H,AET125H,AET175H,AET250H,AET300H
AET  5H,AET 10H,AET 15H,AET 20H,AET 40H,AET 60H,AET 75H,AET 125H,AET 175H,AET 250H,AET 300H
AET-5H,AET-10H,AET-15H,AET-20H,AET-40H,AET-60H,AET-75H,AET-125H,AET-175H,AET-250H,AET-300H
 
AET5U,AET10U,AET15U,AET20U,AET40U,AET60U,AET75U,AET125U,AET175U,AET250U,AET300U
AET 5U,AET 10U,AET 15U,AET 20U,AET 40U,AET 60U,AET 75U,AET 125U,AET 175U,AET 250U,AET 300U
AET-5U,AET-10U,AET-15U,AET-20U,AET-40U,AET-60U,AET-75U,AET-125U,AET-175U,AET-250U,AET-300U
 
Fusheng In Line Filter
Filter
Model
Pipe
Conn
Capacity At 7 Bar Gauge Preessure
Max
Oper
Pressure
(bar)
Approx
Weight
(kg)
Dimensions
Replacement
Element
Model
(1/s)
(m3/min)
(cfm)
A
B
C
D
T5C
G1/2
10
0.60
21
16
1.3
87
175
21
60
AET5C
T10C
G1/2
20
1.20
42
16
1.4
87
209
21
90
AET10C
T15C
G1/2
28
1.70
60
16
1.7
87
279
21
90
AET15C
T20C
G1
47
2.80
99
16
4.2
130
315
43
135
AET20C
T40C
G1 1/2
90
5.40
191
16
4.8
130
415
43
235
AET40C
T60C
G1 1/2
133
8.00
283
16
5.6
130
515
43
335
AET60C
T75C
G1 1/2
200
12.00
424
16
8.4
130
715
43
525
AET75C
T125C
G2
283
17.00
60
16
11.4
164
823
48
520
AET125C
T175C
G2 1/2
433
26.00
918
16
13.0
164
1073
48
770
AET175C
T250C
GS
600
36.00
1272
16
20.0
250
1052
74
610
AET250C
T300C
G3
767
46.00
1625
16
27.5
250
1202
74
760
AET300C
 
Capacity Correction Factor For Various Operating Pressure
Filter Grade
Particle Removal
Down To
Oil Removal
Down To (*)
Nominal Initial
Pressure Drop
P 3 micron - 0.03 bar g
U 1 micron 0.5 mg/m3 0.05 bar g
H 0.01 micron 0.01 mg/in2 0.09 bar g
C - 0.003 mg/in2 0.10 bar g
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ DO CTY ĐỈNH THIÊN CUNG CẤP
 
loiloc fusheng 3
loiloc fusheng 2
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.3973 9196; Fax: 028.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359