Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

LÕI LỌC KHÍ HANKISON
loilockhi
loiloc thongso hankison
Bộ lọc khí HANKINSON FILTERSHF9-12, HF7-12, HF5-12, HF3-12, HF1-12, HF9-16, HF7-16, HF5-16, HF3-16, HF1-16,HF9-20, HF7-20, HF5-20, HF3-20, HF1-20, HF9-24, HF7-24, HF5-24, HF3-24, HF1-24,HF9-28, HF7-28, HF5-28, HF3-28, HF1-28, HF9-32, HF7-32, HF5-32, HF3-32, HF1-32,HF9-36, HF7-36, HF5-36, HF3-36, HF1-36, HF9-40, HF7-40, HF5-40, HF3-40, HF1-40,HF9-44, HF7-44, HF5-44, HF3-44, HF1-44, HF9-48, HF7-48, HF5-48, HF3-48, HF1-48,HF9-52, HF7-52, HF5-52, HF3-52, HF1-52, HF9-54, HF7-54, HF5-54, HF3-54, HF1-54,HF9-56, HF7-56, HF5-56, HF3-56, HF1-56,
 
Lõi lọc khí HankisonLõi lọc thô E9-12, Lõi lọc thô E7-12, Lõi lọc tinh E5-12, Lõi lọc tinh E3-12, Lõi lọc carbon E1-12,Lõi lọc thô E9-16, Lõi lọc thô E7-16, Lõi lọc tinh E5-16, Lõi lọc tinh E3-16, Lõi lọc carbon E1-16,Lõi lọc thô E9-20, Lõi lọc thô E7-20, Lõi lọc tinh E5-20, Lõi lọc tinh E3-20, Lõi lọc carbon E1-20,Lõi lọc thô E9-24, Lõi lọc thô E7-24, Lõi lọc tinh E5-24, Lõi lọc tinh E3-24, Lõi lọc carbon E1-24,Lõi lọc thô E9-28, Lõi lọc thô E7-28, Lõi lọc tinh E5-28, Lõi lọc tinh E3-28, Lõi lọc carbon E1-28,Lõi lọc thô E9-32, Lõi lọc thô E7-32, Lõi lọc tinh E5-32, Lõi lọc tinh E3-32, Lõi lọc carbon E1-32,Lõi lọc thô E9-36, Lõi lọc thô E7-36, Lõi lọc tinh E5-36, Lõi lọc tinh E3-36, Lõi lọc carbon E1-36,Lõi lọc thô E9-40, Lõi lọc thô E7-40, Lõi lọc tinh E5-40, Lõi lọc tinh E3-40, Lõi lọc carbon E1-40,Lõi lọc thô E9-44, Lõi lọc thô E7-44, Lõi lọc tinh E5-44, Lõi lọc tinh E3-44, Lõi lọc carbon E1-44,Lõi lọc thô E9-48, Lõi lọc thô E7-48, Lõi lọc tinh E5-48, Lõi lọc tinh E3-48, Lõi lọc carbon E1-48,Lõi lọc thô E9-52, Lõi lọc thô E7-52, Lõi lọc tinh E5-52, Lõi lọc tinh E3-52, Lõi lọc carbon E1-52,Lõi lọc thô E9-54, Lõi lọc thô E7-54, Lõi lọc tinh E5-54, Lõi lọc tinh E3-54, Lõi lọc carbon E1-54,Lõi lọc thô E9-56, Lõi lọc thô E7-56, Lõi lọc thô E5-56, Lõi lọc tinh E3-56, Lõi lọc carbon E1-56,
 
A. Hankison series, filtration:
MODEL Flow rate NM3/min E1 Grade E3 Grade E5 Grade E7 Grade E9 Grade
HF (Grade)-12 0.57 E1-12 E3-12 E5-12 E7-12 E9-12
HF (Grade)-16 1 E1-16 E3-16 E5-16 E7-16 E9-16
HF (Grade)-20 1.72 E1-20 E3-20 E5-20 E7-20 E9-20
HF (Grade)-24 2.9 E1-24 E3-24 E5-24 E7-24 E9-24
HF (Grade)-28 4.9 E1-28 E3-28 E5-28 E7-28 E9-28
HF (Grade)-32 7.2 E1-32 E3-32 E5-32 E7-32 E9-32
HF (Grade)-36 11 E1-36 E3-36 E5-36 E7-36 E9-36
HF (Grade)-40 14 E1-40 E3-40 E5-40 E7-40 E9-40
HF (Grade)-44 18 E1-44 E3-44 E5-44 E7-44 E9-44
HF (Grade)-48 22 E1-48 E3-48 E5-48 E7-48 E9-48
 
B. Filtration Rating & Oil Content:
 
Grade Filtration rating (μm) Oil content (ppm)
E1 0.01 0.001
E3 0.01 0.001
E5 0.01 0.01
E7 1 3
E9 3 5

loiloc hankison 0
loiloc hankison 1
loiloc hankison 2
loiloc hankison 3
loiloc hankison 4
loiloc hankison 5
loiloc hankison 6
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.3973 9196; Fax: 028.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359