Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

LÕI LỌC KHÍ HIROSS
loilockhi

O.E.M.

ORIGINAL REF.

TYPE

Hiross

004 C

In – Line Filer

Hiross

004 P

In – Line Filer

Hiross

004 Q

In – Line Filer

Hiross

004 S

In – Line Filer

Hiross

005 C

In – Line Filer

Hiross

005 P

In – Line Filer

Hiross

005 Q

In – Line Filer

Hiross

005 S

In – Line Filer

Hiross

007 C

In – Line Filer

Hiross

007 P

In – Line Filer

Hiross

007 Q

In – Line Filer

Hiross

007 S

In – Line Filer

Hiross

010 C

In – Line Filer

Hiross

010 P

In – Line Filer

Hiross

010 Q

In – Line Filer

Hiross

010 S

In – Line Filer

Hiross

015 C

In – Line Filer

Hiross

015 P

In – Line Filer

Hiross

015 Q

In – Line Filer

Hiross

015 S

In – Line Filer

Hiross

016 C

In – Line Filer

Hiross

016 P

In – Line Filer

Hiross

016 Q

In – Line Filer

Hiross

016 S

In – Line Filer

Hiross

022 C

In – Line Filer

Hiross

022 P

In – Line Filer

Hiross

022 Q

In – Line Filer

Hiross

022 S

In – Line Filer

Hiross

024 C

In – Line Filer

Hiross

024 P

In – Line Filer

Hiross

024 Q

In – Line Filer

Hiross

024 S

In – Line Filer

Hiross

030 C

In – Line Filer

Hiross

030 P

In – Line Filer

Hiross

030 Q

In – Line Filer

Hiross

030 S

In – Line Filer

Hiross

035 C

In – Line Filer

Hiross

035 P

In – Line Filer

Hiross

035 Q

In – Line Filer

Hiross

035 S

In – Line Filer

Hiross

045 C

In – Line Filer

Hiross

045 P

In – Line Filer

Hiross

045 Q

In – Line Filer

Hiross

045 S

In – Line Filer

Hiross

060 C

In – Line Filer

Hiross

060 P

In – Line Filer

Hiross

060 Q

In – Line Filer

Hiross

060 S

In – Line Filer

Hiross

072 C

In – Line Filer

Hiross

072 P

In – Line Filer

Hiross

072 Q

In – Line Filer

Hiross

072 S

In – Line Filer

Hiross

090 C

In – Line Filer

Hiross

090 P

In – Line Filer

Hiross

090 Q

In – Line Filer

Hiross

090 S

In – Line Filer

Hiross

120 C

In – Line Filer

Hiross

120 P

In – Line Filer

Hiross

120 Q

In – Line Filer

Hiross

120 S

In – Line Filer

Hiross

135 C

In – Line Filer

Hiross

135 P

In – Line Filer

Hiross

135 Q

In – Line Filer

Hiross

135 S

In – Line Filer

Hiross

150 C

In – Line Filer

Hiross

150 P

In – Line Filer

Hiross

150 Q

In – Line Filer

Hiross

150 S

In – Line Filer

Hiross

151 C

In – Line Filer

Hiross

151 P

In – Line Filer

Hiross

151 Q

In – Line Filer

Hiross

151 S

In – Line Filer

Hiross

175 C

In – Line Filer

Hiross

175 P

In – Line Filer

Hiross

175 Q

In – Line Filer

Hiross

175 S

In – Line Filer

Hiross

180 C

In – Line Filer

Hiross

180 P

In – Line Filer

Hiross

180 Q

In – Line Filer

Hiross

180 S

In – Line Filer

Hiross

205 C

In – Line Filer

Hiross

205 P

In – Line Filer

Hiross

205 Q

In – Line Filer

Hiross

205 S

In – Line Filer

Hiross

240 C

In – Line Filer

Hiross

240 P

In – Line Filer

Hiross

240 Q

In – Line Filer

Hiross

240 S

In – Line Filer

Hiross

250 C

In – Line Filer

Hiross

250 P

In – Line Filer

Hiross

250 Q

In – Line Filer

Hiross

250 S

In – Line Filer

Hiross

280 C

In – Line Filer

Hiross

280 P

In – Line Filer

Hiross

280 Q

In – Line Filer

Hiross

280 S

In – Line Filer

Hiross

300 C

In – Line Filer

Hiross

300 P

In – Line Filer

Hiross

300 Q

In – Line Filer

Hiross

300 S

In – Line Filer

Hiross

370 C

In – Line Filer

Hiross

370 P

In – Line Filer

Hiross

370 Q

In – Line Filer

Hiross

370 S

In – Line Filer

 
loiloc hiross 1
loiloc hiross 2
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.3973 9196; Fax: 028.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359